Prosiect

Pwmp Tyrbin Fertigol ar gyfer prosiect maes awyr Hongkang
Pwmp dŵr dŵr injan hunan-preimio wedi'i osod ar gyfer rheoli llifogydd a draenio
Pwmp tanddwr llif cymysg ar gyfer draenag dŵr
Pwmp tanddwr echelinol ar gyfer rheoli llifogydd dinas a draenio
Pwmp Hunan-sychu sych ar gyfer Maes Olew Aksu
Pwmp allgyrchol multisatge ar gyfer system pwmp cyflenwi dŵr
Pwmp Carthffosiaeth Boddadwy ar gyfer prosiect pontŵn Mine
Pwmp Tyrbin Fertigol Irragation Iran
Pwmp tyrbin fertigol ar gyfer Prosiect Trosglwyddo Dŵr Cambodia